Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc học phần/môn học HK1, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên cao đẳng khóa 14, 13, 12 và khóa cũ.

Cụ thể: Xem tại đây

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước ngày 05/01/2021.