Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho SV cao đẳng chính quy