Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kết quả » GDTC-GDQP-TACĐR » Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
06 Tháng Bảy 2020 - thaohb
Lượt xem: 1.835     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR

(Ngày kiểm tra: 21/06/2020)

Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên xem tại đây 

Mọi ý kiến sinh viên phản hồi trước ngày 11/07/2020 để bộ phận giúp việc tiến hành in chứng nhận.  

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 11/07/2020 (Sinh viên lấy mẫu tại Phòng Đào tạo).

Trân trọng./.