Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020


Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020
29 Tháng Năm 2020 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.594     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra
và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020
_____________________ 

Sinh viên xem danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí tại đây 

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 13/06/2020: Sinh viên tham gia lớp ôn tập (02 tuần); 3 buổi/tuần (thứ Hai - Tư - Sáu hoặc thứ Ba - Năm - Bảy), 3 tiết/buổi (từ 18g00 đến 20g25)

Ngày 17/06/2020 sinh viên kiểm tra tên, số báo danh, phòng kiểm tra trong danh sách SV chính thức tham dự kiểm tra (trên website Trường), nếu có sai sót phản ảnh lại phòng Đào tạo trước ngày kiểm tra hai ngày

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo) để được giải đáp  

Trân trọng./.