Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » [Thay đổi] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)


[Thay đổi] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
13 Tháng Tư 2020 - vinhdh
Lượt xem: 4.935     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 1. Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

 2. Thời khóa biểu môn giáo dục thể chất khóa 13 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

 3. Danh sách SV khóa 13 học giáo dục thể chất HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây 

Ghi chú:

1. Thời khóa biểu HKII năm học 2019-2020 có 2 đợt: 

   - Đợt 1: từ ngày 04/05/2020 đến ngày 27/06/2020; tổ chức thi lần 1 từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020; tổ chức thi lần 2 dự kiến ngày 02/08/2020;

   - Đợt 2: từ ngày 06/07/2020 đến ngày 05/09/2020; tổ chức thi lần 1 từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020; tổ chức thi lần 2 dự kiến ngày 04/10/2020. 

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1-8) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 8;                  

                   1-5 T(1-8) tức là học tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 8;

                   1-5 T(2,6) tức là học tiết 1,2,3,4,5 tuần 2 và tuần 6;

                   1,2 T(1-16) tức học tiết 1,2 từ tuần 1 đến tuần 16.           

3. Thời khóa biểu giáo dục thể chất HKII (2019-2020) từ ngày 04/05/2020 đến ngày 21/08/2020, tổ chức thi từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020. 

 Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020 SV nghỉ học giáo dục thể chất để thi TKB chính đợt 1 HKII (2019-2020).

4. Những sinh viên khóa 13 không có tên trong danh sách học giáo dục thể chất HKII năm học 2019-2020 sẽ học vào HKI năm học 2020-2021.