Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10 (đợt 2) và khóa cũ


Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10 (đợt 2) và khóa cũ
08 Tháng Hai 2020 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 961     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp
cao đẳng chính quy khóa 10 (đợt 2) và khóa cũ

   Cao đẳng chính quy khóa 05

   Cao đẳng chính quy khóa 07

   Cao đẳng chính quy khóa 08

   Cao đẳng chính quy khóa 09

   Cao đẳng chính quy khóa 10

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp, phản hồi ý kiến trước ngày 15/02/2020 (Ý kiến phản hồi về Cô Diệu Linh_Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0905011082).

   Ngày 17/02/2020 sinh viên theo dõi trên web trường kết quả xét tốt nghiệp, dữ liệu in bằng tốt nghiệp, kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp

   Trân trọng./.