Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Marketing Thương mại


Mục tiêu đào tạo ngành Marketing Thương mại
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 1.069     Phản hồi: 0     Đánh giá:


            Mục tiêu chung

Chương trình marketing thương mại nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết chuyên sâu về nghề marketing thương mại, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành marketing thương mại, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự khởi nghiệp hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Hiểu được bản chất hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của các doanh nghiệp;

+ Hiểu được bản chất nhu cầu của thị trường, tìm kiếm hoặc định hướng nhu cầu, hành vi của khách hàng, thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng; các hoạt động chăm sóc khách hàng; chính sách giá, quản trị quan hệ khách hàng, hiểu được hành vi người tiêu dung, quy trình nghiên cứu marketing…., quản trị kênh phân phối. Trình bày được các kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi; kế hoạch quan hệ công chúng, kế hoạch bán hàng và quản trị bán hàng. Bên cạnh đó, hiểu bản chất của hoạt động truyền thông thương hiệu, quản trị và phát triển sản phẩm mới; marketing dịch vụ, marketing khách hàng tổ chức; thương mại điện tử;

+ Có kiến thức về thống kê, tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc.

- Kỹ năng

+ Lập và triển khai các kế hoạch nghiên cứu marketing, kế hoạch bán hàng, kế hoạch quảng cáo và khuyến mãi; quan hệ công chúng và tổ chức các sự kiện;

+ Nhận diện hành vi khách hàng, tính toán và đề xuất giá bán theo các phương pháp khác nhau, quản trị hệ thống phân phối; triển khai hoạt động marketing trong bán lẻ;

+ Tham gia xây dựng tiêu chí và cách thức động viên, khuyến khích, đánh giá lực lượng bán hàng, các nhà phân phối, các nhà bán lẻ;

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tổ chức và người tiêu dùng; thực hiện trưng bày sản phẩm; tổ chức, sắp xếp và bố trí các gian hàng/khu vực bán hàng trong siêu thị, cửa hàng;

+ Tổ chức bán hàng tại điểm bán của doanh nghiệp (siêu thị, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp) tại điểm bán của khách hàng (bán hàng bên ngoài doanh nghiệp);

+ Triển khai hoạt động E-marketing và bán hàng online;

+ Báo cáo tình hình bán hàng theo định kỳ;

+ Thực hiện các hoạt động truyền thông thức thương hiệu, quản trị và phát tiển sản phẩm; thực hiện các hoạt động marketing dịch vụ...

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực marketing;

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản (MS Word), xử lý bảng tính (MS Excell), xây dựng trình chiếu (MS Powerpoint); … để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tôn trọng nghề nghiệp, khách hàng; có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương;

+ Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng;

+ Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội; sáng tạo trong giải quyết công việc và trong cuộc sống;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành marketing thương mại, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ở các vị trí/bộ phận: Nhân viên kinh doanh (vị trí bán hàng), nhân viên marketing, nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên truyền thông marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng; Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc tại các Phòng Quản lý thương mại trực thuộc các Sở Công Thương (tỉnh, thành phố) với các vị trí nhân viên bộ phận xúc tiến thương mại. Sau quá trình làm việc, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như: Trưởng bộ phận bán hàng; phụ trách/giám sát bán hàng khu vực (các Quận, Tỉnh/thành phố; khu vực bao gồm một số tỉnh/thành phố…), Trưởng hoặc phó phòng marketing; Trưởng hoặc phó giám đốc bán hàng chi nhánh; trưởng hoặc phó phòng kinh doanh/phòng quản lý thương mại…