Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2022 và danh sách sinh viên chậm tiến độ xóa tên do quá thời hạn đào tạo


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2022 và danh sách sinh viên chậm tiến độ xóa tên do quá thời hạn đào tạo
06 Tháng Mười Hai 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.275     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM HỌC 2022

VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN CHẬM TIẾN ĐỘ BỊ XÓA TÊN DO QUÁ THỜI HẠN ĐÀO TẠO

1. Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2022: 

 - Cao đẳng chính quy khóa 07

 - Cao đẳng chính quy khóa 08

 - Cao đẳng chính quy khóa 09

 - Cao đẳng chính quy khóa 10

 - Cao đẳng chính quy khóa 11

 - Cao đẳng chính quy khóa 12

 - Cao đẳng chính quy khóa 13

2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

3. Danh sách sinh viên chậm tiến độ bị xóa tên do quá thời hạn đào tạo: Sinh viên xem tại đây

Sinh viên có ý kiến về kết quả xét thì liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại: 0905 011 082) chậm nhất đến ngày 08/12/2022. Sau thời hạn trên, Phòng Đào tạo tiến hành in và cấp phát bằng tốt nghiệp.

Trân trọng./.