Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


CÔNG TÁC SINH VIÊN » Chế độ - chính sách » Danh sách SV khóa 14 đạt học bổng KKHT HK2 (2021-2022) và thi đua năm học 2021-2022; Tập thể, cá nhân SV các khóa được khen tọc hưởng đột xuất năm h2022-2023


Danh sách SV khóa 14 đạt học bổng KKHT HK2 (2021-2022) và thi đua năm học 2021-2022; Tập thể, cá nhân SV các khóa được khen tọc hưởng đột xuất năm h2022-2023
02 Tháng Mười Hai 2022 - Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.713     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Vân, Thầy Tân) chậm nhất đến 15h00 ngày 07/12/2022. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.

1. Danh sách SV khóa 14 đạt học bổng KKHT HK2 (2021-2022 

2. Danh sách tập thể, cá nhân SV khóa 14 đạt danh hiệu thi đua năm học 2021-2022

3. Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất năm học 2022-2023