Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


CÔNG TÁC SINH VIÊN » Chế độ - chính sách » Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)
19 Tháng Năm 2022 - Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.017     Phản hồi: 0     Đánh giá:


1. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí HK2 (21-22)

2. Danh sách SV thuộc đối tượng chế độ chính sách nội trú HK2 (21-22).

Lưu ý: SV xem danh sách và phản hồi ý kiến (nếu có) liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Vân) đến ngày 24/05/2022. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.