Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho khóa 13, 14 (trực tuyến)


Thời khóa biểu đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho khóa 13, 14 (trực tuyến)
11 Tháng Mười Một 2021 - vinhdh
Lượt xem: 2.740     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho khóa 13, 14 (trực tuyến) ===> Xem tại đây

Ghi chú:

1. Thời gian dạy/học thời khóa biểu đợt 1- HK1 (2021-2022) khóa 13,14 (trực tuyến) như sau:

 - Khóa 13: từ ngày 15/11/2021 đến ngày 02/01/2022 tức từ tuần 8 đến tuần 14;

 - Khóa 14: từ ngày 15/11/2021 đến ngày 22/01/2022 tức từ tuần 8 đến tuần 17.
 
    (Số tuần được tính tiếp theo số tuần khóa 15 đang học để tiện theo dõi, quản lý).
 
2. Lớp 13MD2.1 không có môn để học trực tuyến nên không có trong thời khóa biểu, sẽ tiếp tục học khi học trực tiếp tại trường.
 
3. Ký hiệu: 1,2 T(8-17) tức là học buổi sáng tiết 1,2 từ tuần 8 đến tuần 17;                 
                   6,7 T(8-17) tức là học buổi chiều tiết 6,7 từ tuần 8 đến tuần 17;
                   1,2 T(16) tức là học buổi sáng tiết 1,2 chỉ có tuần 16;    
                   6,7 T(16) tức là học buổi chiều tiết 6,7 chỉ có tuần 16.