Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 15 sử dụng hệ thống học tập


Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 15 sử dụng hệ thống học tập
02 Tháng Mười Một 2021 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.245     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 15 SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỌC TẬP

(http://hoctap.cdtm.edu.vn)

1. Hướng dẫn Truy cập vào tài khoản

Bước 1: Truy cập vào website http://hoctap.cdtm.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản sinh viên bằng mã truy cập (mã sinh viên) và mật khẩu được nhà trường cung cấp

 

Bước 3: Thay đổi mật khẩu

Đối với Tân sinh viên, để thay đổi mật khẩu sau lần đầu đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ nhấp vào “Sinh viên” à “Thay đổi mật khẩu”.

2. Hướng dẫn xem Thời khóa biểu cá nhân:

Bạn sẽ nhấp vào “Sinh viên” à “Tra cứu thời khóa biểu cá nhân”

Sinh viên cần lưu ý một số ký hiệu được quy ước trong Thời khóa biểu:

Ví dụ, nếu thời khóa biểu ghi: 1,2,3 T(1-6) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 6.

3. Tra cứu điểm  

Bạn sẽ nhấp vào “Sinh viên” à “Tra cứu điểm”

 

 * Điểm môn học

a) Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;

b) Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2;

c) Điểm môn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên.

4. Thời gian học và tiết học trong ngày

- Một năm học tại Cao đẳng Thương mại sẽ có 2 học kỳ chính.

- Một ngày học sẽ bắt đầu từ 7h00 và kết thúc vào 17h15. Cụ thể:

-------------------------------

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:

Phòng Đào tạo - Tầng 1 Khu hiệu bộ

Hotline: (0236) 3759 580