Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)


Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)
28 Tháng Tám 2021 - vinhdh
Lượt xem: 2.690     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/ học trực tuyến)===> Xem tại đây

*Ghi chú:

1. Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 từ ngày 06/09/2021 đến ngày 30/10/2021.

2. Ký hiệu:

1,2,3 T(1-8) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 8; 

6,7,8 T(1-8) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 8; 

1-5 T(1-8) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 8.