Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp


Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp
21 Tháng Năm 2021 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 703     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 THÔNG BÁO DANH SÁCH BỐ TRÍ THỜI GIAN SINH VIÊN ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP


Sinh viên xem danh sách tại đây

Lưu ý:

      - Sinh viên đến nhận bằng theo đúng thời gian bố trí phía trên để đảm bảo không tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID - 19

      - Sinh viên đem theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;

      - Nộp lệ phí theo quy định: 50.000 đ/SV

      - Đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID - 19