Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021)


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021)
13 Tháng Năm 2021 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.432     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

(NGÀY KIỂM TRA 25/04/2021)

Sinh viên xem danh sách tại đây

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại 0905 011 082)