Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


CÔNG TÁC SINH VIÊN » Thông tin - Thông báo


Danh sách SV các khóa 15, 16 đạt học bổng KKHT HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 24/02/2023 1:32:47 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 705    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV đạt học bổng KKHT HK1 (2022-2023) ...


Danh sách phân lớp sinh viên Cao đẳng khóa 16
Ngày đăng: 12/09/2022 4:41:11 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
Danh sách SV lớp K16 ...


Danh sách SV đạt học bổng KKHT HK2 (2021-2022) và Thi đua năm học 2021-2022 - Cao đẳng Khóa 15
Ngày đăng: 08/09/2022 10:27:42 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.408    Phản hồi: 0
DS SV Khóa 15 đạt học bổng HK2 và danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 ...


Sơ đồ đón tiếp và hướng dẫn nhập học dành cho Tân sinh viên K16
Ngày đăng: 16/08/2022 4:24:37 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 644    Phản hồi: 0
Hướng dẫn các bước nhập học dành cho Tân sinh viên K16 ...


Sơ đồ hướng dẫn và danh sách chỗ ngồi Lễ Bế giảng Khóa 13 ngày 26/06/2022
Ngày đăng: 24/06/2022 6:35:08 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 1.790    Phản hồi: 0
Lễ bế giảng và nhận Bằng tốt nghiệp khóa 13 ngày 26/06/2022 ...


Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 15/06/2022 3:28:40 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 2.851    Phản hồi: 0
Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Thông báo Đăng ký học lại môn Giáo Dục Thể Chất (học ghép với K15)
Ngày đăng: 31/03/2022 2:41:58 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 843    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT (HỌC GHÉP VỚI K15) ...


Thông báo đăng ký và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Cao đẳng khóa 15
Ngày đăng: 15/03/2022 2:18:38 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 970    Phản hồi: 0
Thông báo đăng ký môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Cao đẳng K15 ...


Thông báo v/v Đăng ký học lại môn Thực tập Tốt nghiệp đ/v Sinh viên K12 và các khóa trước chưa tốt nghiệp
Ngày đăng: 05/03/2022 5:26:45 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 663    Phản hồi: 0
Thông báo v/v Đăng ký học lại môn Thực tập Tốt nghiệp đ/v Sinh viên K12 và các khóa trước chưa tốt nghiệp. ...


Thông báo tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022)
Ngày đăng: 24/12/2021 4:46:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 861    Phản hồi: 0
Thông báo Tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022) ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang