Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


CÔNG TÁC SINH VIÊN » Chế độ - chính sách


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2022-2023)
Ngày đăng: 16/03/2023 8:51:37 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 49    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng MGHP và chế độ CSNT HK2 (2022-2023) ...


Danh sách SV khóa 14 đạt học bổng KKHT HK2 (2021-2022) và thi đua năm học 2021-2022; Tập thể, cá nhân SV các khóa được khen tọc hưởng đột xuất năm h2022-2023
Ngày đăng: 02/12/2022 9:24:52 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.600    Phản hồi: 0
Danh sách sv đạt học bổng, thi đua, khen thưởng đột xuất ...


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 04/11/2022 2:49:34 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 342    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng chế độ chính sách HK1 (22-23) ...


Danh sách SV các khóa 13, 14, 15 đạt học bổng KKHT HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 14/06/2022 2:07:25 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 615    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (21-22) ...


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 19/05/2022 4:26:42 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 948    Phản hồi: 0
DS SV được hưởng chế độ chính sách HK2 (21-22) ...


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 16/12/2021 4:39:58 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.066    Phản hồi: 0
Danh SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (21-22) ...


Danh sách SV Cao đẳng các khóa 13, 14 đạt danh hiệu thi đua năm học (2020-2021) và được hưởng học bổng HK2 (20-21)
Ngày đăng: 02/12/2021 5:00:50 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 3.408    Phản hồi: 0
Danh sách đạt thi đua năm học 2020-2021 và học bổng HK2 (20-21) ...


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2020-2021)
Ngày đăng: 28/12/2020 10:06:56 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 953    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (20-21) ...
Tổng số: 8 Trang : / 1 trang