Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
Ngày đăng: 12/08/2019 3:49:27 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 995    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh ...


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Ngày đăng: 12/08/2019 3:47:23 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 940    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ...


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị khách sạn
Ngày đăng: 12/08/2019 3:45:01 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.020    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị khách sạn ...


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Ngày đăng: 12/08/2019 3:34:30 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 970    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ...


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhân sự
Ngày đăng: 12/08/2019 3:31:57 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 914    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhân sự ...


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị bán hàng
Ngày đăng: 12/08/2019 3:30:17 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 866    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị bán hàng ...


Mục tiêu đào tạo ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
Ngày đăng: 12/08/2019 3:28:42 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 958    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu ...


Mục tiêu đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp
Ngày đăng: 12/08/2019 11:09:44 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 964    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp ...


Mục tiêu đào tạo ngành Marketing Du lịch
Ngày đăng: 12/08/2019 11:04:59 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 939    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Marketing Du lịch ...


Mục tiêu đào tạo ngành Marketing Thương mại
Ngày đăng: 12/08/2019 10:20:20 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.068    Phản hồi: 0
Mục tiêu đào tạo ngành Marketing Thương mại ...
Tổng số: 12 Trang : / 2 trang