Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngày đăng: 13/08/2019 4:03:28 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.364    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngày đăng: 13/08/2019 4:02:01 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.081    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Ngày đăng: 13/08/2019 3:59:58 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.537    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Ngày đăng: 13/08/2019 3:58:50 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.129    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Ngày đăng: 13/08/2019 3:57:22 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.028    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Ngày đăng: 13/08/2019 3:50:57 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 974    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ BÁN HÀNG ...


Nội dung chương trình ngành KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày đăng: 13/08/2019 3:49:19 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.089    Phản hồi: 0
Chương trình KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ...


Nội dung chương trình ngành KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Ngày đăng: 13/08/2019 3:00:08 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.088    Phản hồi: 0
Chương trình KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ...


Nội dung chương trình ngành MARKETING DU LỊCH
Ngày đăng: 13/08/2019 2:57:04 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.006    Phản hồi: 0
Chương trình MARKETING DU LỊCH ...


Nội dung chương trình ngành MARKETING THƯƠNG MẠI
Ngày đăng: 13/08/2019 2:55:10 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.167    Phản hồi: 0
Chương trình MARKETING THƯƠNG MẠI ...
Tổng số: 23 Trang : / 3 trang