Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Lịch thi » GDTC-GDQP-TACĐR


Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 27/5/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 24/05/2023 4:11:07 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 971    Phản hồi: 0
Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 27/5/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


Thông báo lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 16 học kỳ II, năm học 2022-2023
Ngày đăng: 17/05/2023 9:38:15 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 133    Phản hồi: 0
Khoa Khoa học cơ bản thông báo lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 16 học kỳ II, năm học 2022-2023 ...


Lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 15
Ngày đăng: 21/11/2022 1:52:12 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 405    Phản hồi: 0
Khoa Khoa học cơ bản thông báo lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 15, học kỳ I năm học 2022-2023 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ I, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 11/01/2021 1:45:52 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.592    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ I, năm học 2020-2021 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ II, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 07/05/2019 9:18:37 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.924    Phản hồi: 0
- Giảng viên giảng dạy các lớp học phần thông báo trực tiếp kế hoạch thi cho sinh viên biết - Sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 19/10/2018 4:22:20 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 5.444    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 03/05/2018 11:10:42 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.829    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018 ...
Tổng số: 7 Trang : / 1 trang