Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kết quả


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020 9:18:10 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.100    Phản hồi: 0
Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.693    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...


KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN
Ngày đăng: 14/06/2018 2:07:37 CH      Tác giả: Phuong Hanh
Lượt xem: 904    Phản hồi: 0
KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN ...


Kế hoạch làm khóa luận và thực tập cuối khóa ĐHLT K12
Ngày đăng: 27/02/2018 2:51:45 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.051    Phản hồi: 0
Kế hoạch khóa luận ...


Lịch học đợt 2 - Đại học liên thông khóa 2017-2019
Ngày đăng: 27/02/2018 2:46:23 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
Lịch học & thi đợt 2 ...


Điểm thi lần 1 HKII (2014-2015) trung cấp K37
Ngày đăng: 21/05/2015 4:53:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.920    Phản hồi: 0
Các lớp Khóa K37 ...


KQHT HKI (2014-2015) TCCN lần 2 - khoa TM&DL
Ngày đăng: 31/03/2015 4:15:58 CH      Tác giả: Khoa TM&DL
Lượt xem: 1.927    Phản hồi: 0
KQHT HKI (2014-2015) TCCN lần 2 - khoa TM&DL ...


KQHT lần 2 HKI (2014-2015) TCCN K37, K38 Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 30/03/2015 3:32:46 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.639    Phản hồi: 0
K37A1, K38A1 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015
Ngày đăng: 19/01/2015 1:21:35 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.602    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015 ...


Điểm thi HK1 (2014-2015) các lớp Cao đẳng_Đợt 13 đến đợt 20
Ngày đăng: 12/01/2015 2:23:18 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.032    Phản hồi: 0
Tất cả các lớp ...
Tổng số: 13 Trang : / 2 trang