Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Kết quả


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 27/05/2023)
Ngày đăng: 01/06/2023 2:56:13 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 726    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 27/05/2023) ...


SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHÁT BẰNG SÁNG 17/05/2023
Ngày đăng: 16/05/2023 4:20:32 CH      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 990    Phản hồi: 0
Cao đẳng chính quy khóa 14 (Đợt 1, năm 2023 - Ngày 17/05/2023) ...


Thông báo kết quả Kỹ năng mềm Đợt 1, Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
Ngày đăng: 12/04/2023 9:16:47 SA      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 1.463    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 1, HK2 NH 2022-2023) ...


Thông báo kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 2, HK1 NH 2022-2023)
Ngày đăng: 23/02/2023 11:01:53 SA      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 255    Phản hồi: 0
Kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 2, HK1 NH 2022-2023) ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15
Ngày đăng: 14/06/2022 4:30:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 630    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15 ...


Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN
Ngày đăng: 18/04/2022 7:40:04 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.499    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN ...


Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho SV cao đẳng chính quy
Ngày đăng: 11/11/2020 5:08:10 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 3.668    Phản hồi: 0
Đợt 1 năm 2020 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020 9:18:10 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 2.277    Phản hồi: 0
Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.634    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...


KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN
Ngày đăng: 14/06/2018 2:07:37 CH      Tác giả: Phuong Hanh
Lượt xem: 1.694    Phản hồi: 0
KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN ...
Tổng số: 10 Trang : / 1 trang