Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kết quả » GDTC-GDQP-TACĐR


Thông báo kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 2, HK1 NH 2022-2023)
Ngày đăng: 23/02/2023 11:01:53 SA      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 124    Phản hồi: 0
Kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 2, HK1 NH 2022-2023) ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15
Ngày đăng: 14/06/2022 4:30:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 579    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15 ...


Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN
Ngày đăng: 18/04/2022 7:40:04 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.433    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020 9:18:10 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 2.195    Phản hồi: 0
Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.571    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...
Tổng số: 5 Trang : / 1 trang