Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Danh sách sinh viên chính thức dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 (Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 15/06/2020 5:03:24 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.868    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên chính thức tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 (Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020
Ngày đăng: 29/05/2020 8:40:07 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.612    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020
Ngày đăng: 21/05/2020 2:15:54 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.513    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 ...


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020
Ngày đăng: 05/05/2020 10:19:15 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.737    Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10, đợt 2 và khóa cũ
Ngày đăng: 18/02/2020 9:25:39 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 708    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10, đợt 2 và khóa cũ ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10 (đợt 2) và khóa cũ
Ngày đăng: 08/02/2020 9:42:47 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 961    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10 (đợt 2) và khóa cũ ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
Ngày đăng: 19/12/2019 9:53:22 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.426    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 13/12/2019 9:20:41 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.838    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019 ...


Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020)
Ngày đăng: 06/12/2019 10:28:49 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 5.360    Phản hồi: 0
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020) ...


Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
Ngày đăng: 28/11/2019 3:28:02 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.428    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019) ...
Tổng số: 122 Trang : / 13 trang