Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 18/03/2023)
Ngày đăng: 22/03/2023 1:39:08 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 34    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 18/03/2023) ...


Đăng ký hoạt động ngoại khóa TDTT cho sinh viên năm học 2022-2023
Ngày đăng: 16/03/2023 3:34:19 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 212    Phản hồi: 0
Đăng ký hoạt động ngoại khóa TDTT cho sinh viên năm học 2022-2023 ...


Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 18/3/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 15/03/2023 1:02:03 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 975    Phản hồi: 0
Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 18/3/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


Thông báo tham gia khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên khóa 15, 16
Ngày đăng: 27/02/2023 2:44:17 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 780    Phản hồi: 0
Nhằm giúp sinh viên nắm được trình độ tiếng Anh hiện tại của bản thân; đồng thời thông qua kết quả khảo sát, Nhà trường có những biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên ...


Thông báo DS sinh viên đã nộp lệ phí và phân lớp ôn tập TACĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 24/02/2023 9:01:36 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.026    Phản hồi: 0
Thông báo DS sinh viên đã nộp lệ phí và phân lớp ôn tập TACĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023 ...


Thời gian làm việc và hiệu lệnh trống trong ngày
Ngày đăng: 17/02/2023 10:04:29 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 315    Phản hồi: 0
Thời gian làm việc và hiệu lệnh trống trong ngày ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 10/02/2023 4:59:01 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 795    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 01/02/2023 4:41:05 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 624    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo thời gian đến nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2022
Ngày đăng: 26/12/2022 11:15:58 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 575    Phản hồi: 0
Thông báo thời gian đến nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2022 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2022 và danh sách sinh viên chậm tiến độ xóa tên do quá thời hạn đào tạo
Ngày đăng: 06/12/2022 3:19:08 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.175    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2022 và danh sách sinh viên chậm tiến độ xóa tên do quá thời hạn đào tạo ...
Tổng số: 109 Trang : / 11 trang