Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo danh sách vị trí chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên Khoa Thương mại Du lịch (ngày 17/07/2019)
Ngày đăng: 15/07/2019 6:35:14 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.114    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách vị trí chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên Khoa Thương mại Du lịch (ngày 17/07/2019) ...


Hướng dẫn quy trình, thủ tục để tham dự và nhận Bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 12/07/2019 8:18:55 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 754    Phản hồi: 0
Hướng dẫn quy trình, thủ tục để tham dự và nhận Bằng tốt nghiệp ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10 và các khóa trước (ngày xét: 04/07/2019)
Ngày đăng: 04/07/2019 10:22:58 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.620    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10 và các khóa trước (ngày xét: 04/07/2019) ...


Thông báo kế hoạch hoạt động trong học kỳ hè 2019, nhập học HK1 (2019-2020) đối với SV
Ngày đăng: 25/06/2019 5:39:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.311    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch hoạt động trong HK hè, nhập học HK 1 đối với SV ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 14 và khóa cũ
Ngày đăng: 25/06/2019 7:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 509    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 14 và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 15
Ngày đăng: 17/06/2019 5:51:07 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.049    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 15 ...


Lịch học và biên chế Đại đội Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên (K11 và khoá cũ)
Ngày đăng: 15/06/2019 11:43:46 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 1.366    Phản hồi: 0
* 7h00 ngày 24/6/2019 giao- nhận sinh viên, phát quân tư trang (sân Bóng ném TDTT) * 7h00 ngày 25/6/2019 tập trung khai giảng khoá học tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng (chỉ tập trung sinh viên đợt 1) * Ngày 16, 17/7 Hội trường bận tổ chức lễ tốt nghiệp nên sẽ có thông báo điều chỉnh sau ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 14 và khóa cũ
Ngày đăng: 13/06/2019 10:07:38 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.089    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 14 và khóa cũ ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 15
Ngày đăng: 10/06/2019 9:37:10 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.875    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 15 ...


Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 09/06/2019 12:47:59 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 472    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 ...
Tổng số: 330 Trang : / 33 trang