Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ đợt 2
Ngày đăng: 23/01/2017 9:36:10 SA      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 20    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ đợt 2 ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L1, ngày 19/01/2017)
Ngày đăng: 19/01/2017 1:34:21 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 130    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L1, ngày 19/01/2017) ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7
Ngày đăng: 11/01/2017 10:16:24 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 118    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7 ...


Danh sách SV xếp loại học lực Yếu, phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, 10/1/2017)
Ngày đăng: 11/01/2017 7:32:55 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 356    Phản hồi: 0
Danh sách SV xếp loại học lực Yếu, phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, 10/1/2017) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ bảy (Đợt 2) năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 03/01/2017 10:29:32 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.549    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ bảy (Đợt 2) năm học 2016 - 2017 ...


Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 10 (cập nhật: 03/01/2017)
Ngày đăng: 30/12/2016 2:32:04 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.863    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 10 ...


Thông báo hủy lớp học phần HK2 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 27/12/2016 8:51:29 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.446    Phản hồi: 0
Thông báo hủy lớp học phần HK2 năm học 2016-2017 ...


Thông báo cho các sinh viên khóa 5+6+7+8 có khả năng chậm tiến độ đăng ký học
Ngày đăng: 23/12/2016 3:30:18 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.021    Phản hồi: 0
Thông báo cho các sinh viên khóa 5+6+7+8 có khả năng chậm tiến độ đăng ký học ...


Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 23/12/2016 3:13:15 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 790    Phản hồi: 0
Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 ...


Thông báo điều chỉnh TKB HK2 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 12/12/2016 9:39:44 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 18.468    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017 ...
Tổng số: 188 Trang : / 19 trang