Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thời khóa biểu khóa 12,13,14 cả HK1 năm học 2020-2021
Ngày đăng: 27/10/2020 5:14:00 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 117    Phản hồi: 0
Khóa 12,13,14 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả KNM khóa thứ 16 và khóa cũ
Ngày đăng: 27/10/2020 7:16:00 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 373    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả KNM khóa thứ 16 và khóa cũ ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 16
Ngày đăng: 21/10/2020 7:06:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.070    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 16 ...


Thời khóa biểu khóa 14 tuần 3 HK1 năm học 2020-2021
Ngày đăng: 16/10/2020 9:25:18 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.160    Phản hồi: 0
Khóa 14 ...


Thời khóa biểu khóa 14 tuần 1 HK1 năm học 2020-2021
Ngày đăng: 07/10/2020 3:06:27 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.955    Phản hồi: 0
Khóa 14 ...


[KNM] Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 17
Ngày đăng: 06/10/2020 7:32:07 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.117    Phản hồi: 0
[KNM] Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 17 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ II, năm học 2019-2020
Ngày đăng: 05/10/2020 1:31:55 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 974    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ II, năm học 2019-2020 ...


Lịch học Giáo dục Quốc phòng - Sinh viên Khóa 14
Ngày đăng: 02/10/2020 7:25:13 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 840    Phản hồi: 0
Lịch học Giáo dục Quốc phòng - Sinh viên Khóa 14 ...


Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 14 - Thứ sáu ngày 02/10/2020
Ngày đăng: 01/10/2020 11:03:16 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 821    Phản hồi: 0
Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 14 - Thứ sáu ngày 02/10/2020 ...


Kế hoạch tổ chức Kỹ năng mềm khóa thứ 17
Ngày đăng: 30/09/2020 2:08:53 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 257    Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức Kỹ năng mềm khóa thứ 17 ...
Tổng số: 407 Trang : / 41 trang