Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2
Ngày đăng: 23/02/2017 1:15:06 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 830    Phản hồi: 0
Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2 ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV cần nộp bổ sung học phí
Ngày đăng: 22/02/2017 8:38:39 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 247    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp bổ sung học phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8
Ngày đăng: 21/02/2017 8:08:24 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.416    Phản hồi: 0
Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8 ...


Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017
Ngày đăng: 19/02/2017 8:11:57 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 569    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 07 đợt 2 (10.02.2017) và khóa cũ
Ngày đăng: 10/02/2017 4:09:51 CH      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 447    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 07 đợt 2 (10.02.2017) và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 7 - Đợt 2
Ngày đăng: 07/02/2017 7:36:20 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.081    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 7 - Đợt 2 ...


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ đợt 2
Ngày đăng: 23/01/2017 9:36:10 SA      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 418    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ đợt 2 ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L2, ngày 09/02/2017)
Ngày đăng: 19/01/2017 1:34:21 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 366    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L2, ngày 09/02/2017) ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7
Ngày đăng: 11/01/2017 10:16:24 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 247    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7 ...


Danh sách SV xếp loại học lực Yếu, phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, 10/1/2017)
Ngày đăng: 11/01/2017 7:32:55 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 540    Phản hồi: 0
Danh sách SV xếp loại học lực Yếu, phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, 10/1/2017) ...
Tổng số: 194 Trang : / 20 trang