Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách SV đăng ký học Kỹ năng mềm - khóa thứ 10
Ngày đăng: 28/11/2016 2:26:08 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.197    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học Kỹ năng mềm - khóa thứ 10 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 08+09 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 21/11/2016
Ngày đăng: 21/11/2016 9:28:51 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.327    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 08+09 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 21/11/2016 ...


Kế hoạch tổ chức hệ thống kiến thức các học phần thuộc khoa Cơ bản năm học 2016-2017
Ngày đăng: 14/11/2016 9:49:39 SA      Tác giả: Tường Vi
Lượt xem: 504    Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức hệ thống kiến thức các học phần thuộc khoa Cơ bản năm học 2016-2017 ...


Thời khóa biểu học bù HK1 2016-2017
Ngày đăng: 10/11/2016 10:58:10 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.074    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 2016-2017 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 10
Ngày đăng: 09/11/2016 5:51:58 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.205    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 10 ...


Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 07/11/2016 7:26:28 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 9.966    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2016-2017 ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ bảy - Đợt 1 (15/10/2016)
Ngày đăng: 25/10/2016 2:09:41 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.247    Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ bảy, đợt 1 (ngày kiểm tra: 15/10/2016) ...


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 1 (15/10/2016)
Ngày đăng: 11/10/2016 4:43:17 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.646    Phản hồi: 0
Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 1 (15/10/2016) ...


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 1
Ngày đăng: 26/09/2016 9:00:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.642    Phản hồi: 0
Danh sách SV ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 1 ...


Thời khóa biểu HK1 (2016-2017) cho các lớp CĐ khóa 10
Ngày đăng: 15/09/2016 6:54:20 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 12.368    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 cho các lớp CĐ khóa 10 ...
Tổng số: 177 Trang : / 18 trang