Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy HK1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 20/05/2016 10:21:58 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.264    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy HK1 năm học 2016-2017 ...


Lịch thi kết thúc học phần HK phụ 2015-2016
Ngày đăng: 18/05/2016 9:30:50 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.175    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK phụ 2015-2016 ...


Thời khóa biểu học kỳ 1 - Đại học liên thông 2016
Ngày đăng: 17/05/2016 4:15:50 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.198    Phản hồi: 0
Xem thời khóa biểu (lịch thi) ...


Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2016-2017 (bổ sung)
Ngày đăng: 16/05/2016 5:48:56 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 4.072    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2016-2017 (bổ sung) ...


Thông báo v/v học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên cao đẳng khoá 8
Ngày đăng: 13/05/2016 2:09:21 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.925    Phản hồi: 0
Thông báo v/v học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên cao đẳng khoá 8 ...


Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 10/05/2016 6:48:22 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.991    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2016-2017 ...


Thông báo đăng ký TKB học kỳ 1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 06/05/2016 4:27:01 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.296    Phản hồi: 0
Thông báo đăng ký TKB học kỳ 1 năm học 2016-2017 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 9
Ngày đăng: 06/05/2016 10:43:58 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 974    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 9 ...


Thời khóa biểu học bù HK2 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 04/05/2016 7:09:36 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 3.377    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK2 năm học 2015-2016 ...


Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 29/04/2016 11:22:12 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 10.824    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2015-2016 ...
Tổng số: 140 Trang : / 14 trang