Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2015-2016
Ngày đăng: 05/10/2015 8:27:37 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 596    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2015-2016 ...


Danh sách sinh viên tham dự lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 06, đợt 1 và danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 24/10/2015
Ngày đăng: 02/10/2015 10:21:30 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.086    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên tham dự lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 06, đợt 1 và danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 24/10/2015 ...


Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu (Đợt 1) năm học 2015 - 2016
Ngày đăng: 23/09/2015 1:53:33 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.217    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu (Đợt 1) năm học 2015 - 2016 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 các lớp CĐ K9
Ngày đăng: 17/09/2015 3:20:45 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 7.408    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 các lớp CĐ K9 ...


Thông báo thu lệ phí kiểm tra, ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 6, đợt 1
Ngày đăng: 16/09/2015 8:19:20 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 997    Phản hồi: 0
Thông báo thu lệ phí kiểm tra, ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 6, đợt 1 ...


Kết quả xét tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 37
Ngày đăng: 15/09/2015 3:23:51 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 548    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 37 ...


Thông báo nghỉ học phòng chống bão số 3-2015
Ngày đăng: 14/09/2015 10:28:39 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 978    Phản hồi: 1
Thông báo nghỉ học phòng chống bão số 3-2015 ...


Thông báo kết quả chính thức Giáo dục quốc phòng năm 2015
Ngày đăng: 04/09/2015 7:29:14 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 860    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả chính thức Giáo dục quốc phòng năm 2015 ...


Khoa TC-NH thông báo họp giao ban tháng 9 năm 2015
Ngày đăng: 31/08/2015 1:07:13 CH      Tác giả: Yến Linh
Lượt xem: 332    Phản hồi: 0
Khoa TC-NH thông báo họp giao ban tháng 9 năm 2015 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ sáu (Đợt 1) năm học 2015 - 2016
Ngày đăng: 30/08/2015 3:59:42 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.213    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ sáu (Đợt 1) năm học 2015 - 2016 ...
Tổng số: 124 Trang : / 13 trang