Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Khoa TC-NH thông báo họp giao ban tháng 9 năm 2015
Ngày đăng: 31/08/2015 1:07:13 CH      Tác giả: Yến Linh
Lượt xem: 28    Phản hồi: 0
Khoa TC-NH thông báo họp giao ban tháng 9 năm 2015 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ sáu (Đợt 1) năm học 2015 - 2016
Ngày đăng: 30/08/2015 3:59:42 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 197    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ sáu (Đợt 1) năm học 2015 - 2016 ...


Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp TCCN khóa 37 Khoa Kế toán - Kiểm toán
Ngày đăng: 19/08/2015 7:48:39 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 122    Phản hồi: 0
Lớp K37A1 ...


Thông báo thu học phí học kỳ I – năm học 2015 - 2016
Ngày đăng: 17/08/2015 4:40:26 CH      Tác giả: TCKT
Lượt xem: 2.082    Phản hồi: 4
Thông báo thu học phí học kỳ I – năm học 2015 - 2016 ...


Dự kiến kết quả học phần Giáo dục quốc phòng năm 2015 của sinh viên cao đẳng khóa 07 và khóa trước
Ngày đăng: 11/08/2015 9:13:34 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.405    Phản hồi: 1
Dự kiến kết quả học phần Giáo dục quốc phòng năm 2015 của sinh viên cao đẳng khóa 07 và khóa trước ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2015-2016 (L1, ngày 7/8/2015)
Ngày đăng: 07/08/2015 8:27:42 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.909    Phản hồi: 2
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2015-2016 (L1, ngày 7/8/2015) ...


Thông báo: Danh sách SV học và TKB các lớp KNM khóa thứ 7 (cập nhật)
Ngày đăng: 04/08/2015 3:15:02 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.325    Phản hồi: 1
Thông báo: Danh sách SV học và TKB các lớp KNM khóa thứ 7 ...


Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (các lớp CĐ)
Ngày đăng: 01/08/2015 7:59:27 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.080    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (các lớp CĐ) ...


Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 01/08/2015 6:33:43 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.109    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 ...


Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37
Ngày đăng: 28/07/2015 9:48:00 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 489    Phản hồi: 0
Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37 ...
Tổng số: 117 Trang : / 12 trang