Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, đợt 2 (ngày xét 25/01/2018)
Ngày đăng: 25/01/2018 4:40:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 718    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, lần 2 ...


Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, ngoại khóa CĐ khóa 9
Ngày đăng: 12/01/2018 10:47:19 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.261    Phản hồi: 0
Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, ngoại khóa CĐ khóa 9 ...


Danh sách tốt nghiệp liên thông đại học K12
Ngày đăng: 03/01/2018 10:58:51 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.112    Phản hồi: 0
Bế giảng - Tốt nghiệp K12 Đại học Thương mại ...


Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 12
Ngày đăng: 29/12/2017 9:18:32 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 3.632    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 12 ...


Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 27/12/2017 4:48:32 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.113    Phản hồi: 0
Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 10+11 (đợt 2, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 25/12/2017
Ngày đăng: 27/12/2017 1:32:45 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 890    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 10+11 (đợt 2, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 25/12/2017 ...


Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần HK2 (2017-2018)
Ngày đăng: 26/12/2017 9:12:46 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.041    Phản hồi: 0
HK2 (2017-2018) ...


[QUAN TRỌNG] Lịch thi kết thúc học phần - HK1, năm học 2017-2018 (các học phần thi trong ngày 30-31/12/2017 có thay đổi)
Ngày đăng: 22/12/2017 2:32:46 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.158    Phản hồi: 0
[QUAN TRỌNG] Lịch thi kết thúc học phần - HK1, năm học 2017-2018 (các học phần thi trong ngày 30-31/12/2017 có thay đổi) ...


Thời khóa biểu HK2 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 19/12/2017 8:58:33 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 7.392    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2017-2018 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 11 và khóa cũ (đợt 2, năm 2017)
Ngày đăng: 07/12/2017 5:17:49 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.845    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 11 và khóa cũ (đợt 2, năm 2017) ...
Tổng số: 248 Trang : / 25 trang