Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Sơ đồ hướng dẫn và danh sách chỗ ngồi Lễ Bế giảng Khóa 13 ngày 26/06/2022
Ngày đăng: 24/06/2022 6:35:08 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 1.135    Phản hồi: 0
Lễ bế giảng và nhận Bằng tốt nghiệp khóa 13 ngày 26/06/2022 ...


Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 15/06/2022 3:28:40 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 2.146    Phản hồi: 0
Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 13 và khóa cũ đợt 1 năm 2022
Ngày đăng: 15/06/2022 10:45:57 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.701    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 13 và khóa cũ đợt 1 năm 2022 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15
Ngày đăng: 14/06/2022 4:30:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 156    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15 ...


Danh sách SV các khóa 13, 14, 15 đạt học bổng KKHT HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 14/06/2022 2:07:25 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 155    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (21-22) ...


Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022)
Ngày đăng: 13/06/2022 4:44:08 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.591    Phản hồi: 0
Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022) ...


Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước)
Ngày đăng: 03/06/2022 5:07:47 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 511    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước) ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022)
Ngày đăng: 02/06/2022 1:52:57 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 998    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022) ...


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 19/05/2022 4:26:42 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 509    Phản hồi: 0
DS SV được hưởng chế độ chính sách HK2 (21-22) ...


Thông báo danh sách sinh viên đã nộp lệ phí và phân phòng kiểm tra TACĐR ngày kiểm tra: 22/05/2022
Ngày đăng: 14/05/2022 5:31:47 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.077    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách đã nộp lệ phí và phân phòng kiểm tra TACĐR ngày kiểm tra: 22/05/2022 ...
Tổng số: 483 Trang : / 49 trang