Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách và lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2016
Ngày đăng: 22/06/2016 10:42:53 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.584    Phản hồi: 0
Danh sách và lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2016 ...


Danh sách sinh viên chưa nộp học phí Giáo dục quốc phòng năm 2016
Ngày đăng: 15/06/2016 10:44:13 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 648    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí Giáo dục quốc phòng năm 2016 ...


[DỮ LIỆU DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp CĐ Khoá 07
Ngày đăng: 14/06/2016 1:30:31 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.370    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến kết quả học tập GDTC các lớp CĐ Khoá 07 ...


Lịch phát vấn sinh viên CD07 và các khóa cũ năm học 2015-2016
Ngày đăng: 09/06/2016 10:07:34 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 832    Phản hồi: 0
Lịch phát vấn sinh viên CD07 và các khóa cũ ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 8 (đợt 2, năm 2016) - Cập nhật đến ngày 15/6/2016
Ngày đăng: 08/06/2016 2:30:06 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 900    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 8 (đợt 2, năm 2016)- Cập nhật đến ngày 15/6/2016 ...


Thông báo vấn đáp Báo cáo thực tập Khóa 7 & các khóa cũ Khoa KT-KT
Ngày đăng: 06/06/2016 10:49:38 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 683    Phản hồi: 0
CĐ5,6,7 ...


Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp CĐ khóa 7 & các khóa cũ Khoa KT-KT
Ngày đăng: 06/06/2016 10:38:43 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 517    Phản hồi: 0
CĐ 5,6,7 ...


Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK2 2015-2016 các lớp TCCN K38
Ngày đăng: 02/06/2016 3:57:25 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 513    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK2 2015-2016 các lớp TCCN K38 ...


Danh sách SV đăng ký học KNM - khóa thứ 9
Ngày đăng: 02/06/2016 2:24:17 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 523    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học KNM - khóa thứ 9 ...


Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38
Ngày đăng: 27/05/2016 10:33:06 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 322    Phản hồi: 0
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38 ...
Tổng số: 150 Trang : / 15 trang