Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 16/04/2018 10:13:53 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.338    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Danh sách đăng ký tên đề tài BC TTTN Khoa TMDL
Ngày đăng: 11/04/2018 8:26:51 SA      Tác giả: DuNhung
Lượt xem: 87    Phản hồi: 0
Danh sách đăng ký tên đề tài BC TTTN Khoa TMDL ...


Thông báo về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2017-2018
Ngày đăng: 06/04/2018 9:32:18 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.026    Phản hồi: 0
Thông báo về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2017-2018 ...


Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí
Ngày đăng: 30/03/2018 1:55:26 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 693    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 22/03/2018 11:04:36 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.376    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, đăng ký ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 20/03/2018 3:47:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.570    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, đăng ký ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Danh sách hướng dẫn Báo cáo tốt nghiệp khoa Kế toán Kiểm toán
Ngày đăng: 16/03/2018 4:49:48 CH      Tác giả: Phương Hạnh
Lượt xem: 792    Phản hồi: 0
Danh sách hướng dẫn Báo cáo tốt nghiệp khoa Kế toán Kiểm toán ...


Danh sách SV học lực YẾU phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2017-2018
Ngày đăng: 02/03/2018 5:20:39 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.149    Phản hồi: 0
Danh sách SV học lực YẾU phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2017-2018 ...


Kế hoạch làm khóa luận và thực tập cuối khóa ĐHLT K12
Ngày đăng: 27/02/2018 2:51:45 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 329    Phản hồi: 0
Kế hoạch khóa luận ...


Lịch học đợt 2 - Đại học liên thông khóa 2017-2019
Ngày đăng: 27/02/2018 2:46:23 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 276    Phản hồi: 0
Lịch học & thi đợt 2 ...
Tổng số: 259 Trang : / 26 trang