Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 29/04/2016 11:22:12 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 3.629    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2015-2016 ...


Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2015-2016
Ngày đăng: 22/04/2016 10:57:49 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 910    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2015-2016 ...


DANH SÁCH TÊN HỌC PHẦN KHỐI KIẾN THỨC 3 CỦA NCS KHÓA 28A
Ngày đăng: 21/04/2016 7:16:03 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 265    Phản hồi: 0
Nghiên cứu sinh khóa 28 xem tên học phần kiến thức 3 để liên hệ giáo viên hướng thực hiện ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu, đợt 2 (ngày kiểm tra: 02/04/2016)
Ngày đăng: 13/04/2016 2:11:54 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.834    Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu, đợt 2 (ngày kiểm tra: 02/04/2016) ...


Khoa TC-NH cập nhật đề tài/ đơn vị thực tập TN thay đổi (v2) (07/04/2016)
Ngày đăng: 07/04/2016 3:08:25 CH      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 348    Phản hồi: 0
Khoa TC-NH cập nhật đề tài/ đơn vị thực tập TN thay đổi (v2) (07/04/2016) ...


Khoa KT-KT cập nhật đề tài/ đơn vị thực tập TN thay đổi _v3 (01/04/2016)
Ngày đăng: 28/03/2016 4:37:46 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 638    Phản hồi: 0
Các lớp khóa 7 & khóa cũ ...


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 6 - Đợt 2 (2/4/2016)
Ngày đăng: 28/03/2016 7:53:55 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.206    Phản hồi: 0
Về việc sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 6 - Đợt 2 (Ngày 02/04/2016) ...


Nội quy thực tập tốt nghiệp của các lớp cao đẳng chính quy khóa 07
Ngày đăng: 21/03/2016 4:49:03 CH      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 1.137    Phản hồi: 0
Nội quy thực tập tốt nghiệp của các lớp cao đẳng chính quy khóa 07 ...


Danh sách GV hướng dẫn thực tập CĐ khóa 7 (&các khóa cũ) Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 21/03/2016 3:42:57 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.163    Phản hồi: 0
07KT7.; 07KS6.; 07KD5.; 06& 05 ...


Khoa TCNH - Cập nhật đề tài/đơn vị thực tập TN thay đổi (lần 1)
Ngày đăng: 21/03/2016 2:46:55 CH      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 405    Phản hồi: 0
Khoa TCNH - Cập nhật đề tài/đơn vị thực tập TN thay đổi (lần 1) ...
Tổng số: 132 Trang : / 14 trang