Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác SV


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 27/05/2023)
Ngày đăng: 01/06/2023 2:56:13 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 726    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 27/05/2023) ...


Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 27/5/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 24/05/2023 4:11:07 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 971    Phản hồi: 0
Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 27/5/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 17/05/2023 5:06:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 435    Phản hồi: 0
Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 16 học kỳ II, năm học 2022-2023
Ngày đăng: 17/05/2023 9:38:15 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 133    Phản hồi: 0
Khoa Khoa học cơ bản thông báo lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 16 học kỳ II, năm học 2022-2023 ...


SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHÁT BẰNG SÁNG 17/05/2023
Ngày đăng: 16/05/2023 4:20:32 CH      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 990    Phản hồi: 0
Cao đẳng chính quy khóa 14 (Đợt 1, năm 2023 - Ngày 17/05/2023) ...


SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHÁT BẰNG SÁNG 16/05/2023
Ngày đăng: 15/05/2023 4:54:16 CH      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 1.560    Phản hồi: 0
Cao đẳng chính quy khóa 14 (Đợt 1, năm 2023 - Ngày 16/05/2023) ...


Thông báo phân lớp ôn tập Tiếng Anh CĐR và danh sách đã nộp lệ phí đợt 3 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 08/05/2023 10:37:44 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.047    Phản hồi: 0
Thông báo phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí đợt 3 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo thời gian, thủ tục và quy trình tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng cao đẳng khóa 14
Ngày đăng: 05/05/2023 8:12:05 SA      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 932    Phản hồi: 0
Cao đẳng khóa 14, Niên khóa 2020-2023 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2023
Ngày đăng: 28/04/2023 4:39:34 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.298    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2023 ...


Danh sách SV khóa 14 đạt học bổng KKHT HK1 (2022-2023) và danh hiệu thi đua toàn khóa niên khóa 2020-2023
Ngày đăng: 28/04/2023 3:54:26 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.642    Phản hồi: 0
danh sách sv đạt học bổng KKHT và thi đua toàn khóa (cao đẳng 14) ...
Tổng số: 287 Trang : / 29 trang