Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 13 sử dụng hệ thống đào tạo
Ngày đăng: 19/09/2019 4:57:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 294    Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 13 SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ...


Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019)
Ngày đăng: 16/09/2019 4:31:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.271    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019) ...


Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 12/09/2019 7:26:52 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.121    Phản hồi: 0
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020 ...


Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 5:06:10 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 299    Phản hồi: 0
Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 ...


Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019
Ngày đăng: 28/08/2019 7:25:32 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.140    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 22/08/2019 9:00:19 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.443    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.520    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...


THÔNG BÁO Lịch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra hằng năm
Ngày đăng: 14/08/2019 1:28:13 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 379    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Lịch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra hằng năm ...


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 14/08/2019 11:14:05 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.054    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngày đăng: 13/08/2019 4:03:28 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 117    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH ...
Tổng số: 368 Trang : / 37 trang