Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10
Ngày đăng: 15/06/2018 4:03:45 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 805    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10 ...


KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN
Ngày đăng: 14/06/2018 2:07:37 CH      Tác giả: Phuong Hanh
Lượt xem: 192    Phản hồi: 0
KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN ...


Danh sách SV đã nộp và chưa nộp học phí GDQP-AN năm 2018
Ngày đăng: 12/06/2018 1:47:52 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 164    Phản hồi: 0
Danh sách này cập nhật đến 10h00 ngày 12/6/2018 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 30/05/2018 10:37:00 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.453    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ (năm 2018) ...


Danh sách SV nộp học phí KNM - khóa thứ 13
Ngày đăng: 29/05/2018 2:25:50 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.917    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí KNM - khóa thứ 13 ...


Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp CĐ Khóa 10
Ngày đăng: 18/05/2018 5:05:52 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 5.358    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp CĐ Khóa 10 ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 13
Ngày đăng: 14/05/2018 4:07:54 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.541    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 13 ...


Lịch thi kết thúc học phần - HK2, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 06/05/2018 10:18:49 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 5.497    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần - HK2, năm học 2017-2018 ...


Danh sách SV đăng ký học kỳ hè 2017-2018 và học phí từng học phần
Ngày đăng: 05/05/2018 5:56:05 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 314    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỳ hè 2017-2018 và học phí từng học phần ...


Thời khóa biểu học bù HK2 (2017-2018)
Ngày đăng: 04/05/2018 1:57:42 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 913    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK2 (2017-2018) ...
Tổng số: 273 Trang : / 28 trang