Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) Lần 2 (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 08/02/2023 9:28:41 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 455    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) Lần 2 (SBD-Phong thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) Lần 2
Ngày đăng: 07/02/2023 10:32:24 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 498    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) Lần 2 ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 13/01/2023 9:52:03 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 197    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 27/12/2022 4:29:18 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 3.118    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) (SBD-Phong thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15)
Ngày đăng: 13/12/2022 4:48:10 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 2.371    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) ...


DS thi KTHP HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 28/11/2022 1:52:55 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 1.117    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2 (SBD-Phòng thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2
Ngày đăng: 24/11/2022 5:00:06 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 365    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2 ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 26/10/2022 4:24:10 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 352    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) (Lần 2) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 13/10/2022 8:22:10 SA      Tác giả: Linh Trần
Lượt xem: 1.859    Phản hồi: 0
DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) (Lần 2) (SBD-Phòng thi) ...


DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) (SBD - phòng thi)
Ngày đăng: 12/10/2022 1:45:18 CH      Tác giả: Yến Linh
Lượt xem: 2.254    Phản hồi: 0
DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) (SBD - phòng thi) ...
Tổng số: 42 Trang : / 5 trang