Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Thông tin, thông báo » THI ĐUA, HỌC BỔNG CĐ khóa 11,12


THI ĐUA, HỌC BỔNG CĐ khóa 11,12
20 Tháng Tám 2019 - Phan Duc Hau
Lượt xem: 2.408     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG HKII VÀ THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

SV kiểm tra thông tin, nếu có thắc mắc liên hệ P. Đào tạo 

- Đối với thi đua liên hệ thầy Hậu trước 16h00 ngày 21/8/2019

- Đối với học bổng: Liên hệ cô Vân trước 16h00 ngày 27/8/2019

Sau thời gian trên mọi thắc mắc Nhà trường không giải quyết

I. HỌC BỔNG: DANH SÁCH HỌC BỔNG (XEM TẠI ĐÂY)

II. THI ĐUA

1. THI ĐUA TẬP THỂ: 

  1KD9.2 - Đạt danh hiệu “Lớp SV tiên tiến”  

 12MD1.1 - Đạt danh hiệu “Lớp SV xuất sắc”

2. DANH SÁCH THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC (XEM TẠI ĐÂY)

3. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT (XEM TẠI ĐÂY)