Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ » Lịch thi


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (LẦN 2) (đối với SV thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15)
Ngày đăng: 20/01/2022 3:49:51 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 851    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (lần 2) (đối với sv thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13 và Kcũ)
Ngày đăng: 28/12/2021 2:18:26 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.293    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1
Ngày đăng: 15/04/2021 9:49:20 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 2.400    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 đợt 1 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 28/12/2020 10:42:18 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.437    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...
Tổng số: 4 Trang : / 1 trang