Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ » Lịch thi


Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) Lần 2
Ngày đăng: 07/02/2023 10:32:24 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 498    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) Lần 2 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15)
Ngày đăng: 13/12/2022 4:48:10 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 2.371    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2
Ngày đăng: 24/11/2022 5:00:06 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 365    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 2 (K14) & HK1, 2022-2023 Đợt 1 (K15)
Ngày đăng: 03/10/2022 10:24:05 SA      Tác giả: Phượng
Lượt xem: 1.929    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 2 (K14) & HK1, 2022-2023 Đợt 1 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) LẦN 2
Ngày đăng: 03/10/2022 10:21:48 SA      Tác giả: Phượng
Lượt xem: 1.704    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) LẦN 2 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc MH HK2, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15)
Ngày đăng: 17/06/2022 8:21:44 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.218    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc MH HK2, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K14) & HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15) LẦN 2
Ngày đăng: 31/05/2022 9:31:01 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.565    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K14) & HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15) LẦN 2 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)
Ngày đăng: 12/04/2022 8:27:22 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.754    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (LẦN 2) (đối với SV thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15)
Ngày đăng: 20/01/2022 3:49:51 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.870    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (lần 2) (đối với sv thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13 và Kcũ)
Ngày đăng: 28/12/2021 2:18:26 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.859    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13) ...
Tổng số: 12 Trang : / 2 trang