Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ » Phúc khảo


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 13/01/2023 9:52:03 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 197    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 26/10/2022 4:24:10 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 352    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 15/07/2022 3:03:06 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 805    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 06/05/2022 7:22:45 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 542    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 đợt 1 (K14, 15)
Ngày đăng: 02/03/2022 2:09:37 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 587    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 đợt 1 (K14, 15) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 (đợt 1)"
Ngày đăng: 10/01/2022 1:31:50 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 829    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 (đợt 1)" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021"
Ngày đăng: 16/11/2021 4:04:42 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.287    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2020-2021 - đợt 1 (Lần 1) "
Ngày đăng: 14/05/2021 8:17:54 SA      Tác giả: Lê Thanh Hà
Lượt xem: 600    Phản hồi: 0
HÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2020-2021 - đợt 1 (Lần 1) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK1 năm học 2020-2021 "
Ngày đăng: 04/02/2021 1:04:51 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.054    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK1 năm học 2020-2021 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 "
Ngày đăng: 28/12/2020 10:40:04 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 773    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 ...
Tổng số: 10 Trang : / 1 trang