Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ » Danh sách thi


DS thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 1 - Lần 2 (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 15/05/2023 3:15:42 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 543    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 1 - Lần 2 (SBD-Phong thi) ...


DS thi KTHP HK2, 2022-2023 Đợt 1 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 04/04/2023 2:54:46 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 2.471    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK2, 2022-2023 Đợt 1 (SBD-Phòng thi) ...


DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) Lần 2 (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 08/02/2023 9:28:41 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 753    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) Lần 2 (SBD-Phong thi) ...


DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 27/12/2022 4:29:18 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 3.296    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) (SBD-Phong thi) ...


DS thi KTHP HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 28/11/2022 1:52:55 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 1.223    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2 (SBD-Phòng thi) ...


DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) (Lần 2) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 13/10/2022 8:22:10 SA      Tác giả: Linh Trần
Lượt xem: 1.939    Phản hồi: 0
DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) (Lần 2) (SBD-Phòng thi) ...


DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) (SBD - phòng thi)
Ngày đăng: 12/10/2022 1:45:18 CH      Tác giả: Yến Linh
Lượt xem: 2.319    Phản hồi: 0
DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) (SBD - phòng thi) ...


Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 28/06/2022 3:51:46 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.898    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...


Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)
Ngày đăng: 22/04/2022 8:35:18 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 3.757    Phản hồi: 0
Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2) ...


Kế hoạch cho Sinh viên làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2)
Ngày đăng: 10/03/2022 11:00:11 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.152    Phản hồi: 0
Kế hoạch cho SV làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2) ...
Tổng số: 18 Trang : / 2 trang