Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ » Danh sách thi


Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 28/06/2022 3:51:46 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.124    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...


Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)
Ngày đăng: 22/04/2022 8:35:18 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 3.179    Phản hồi: 0
Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2) ...


Kế hoạch cho Sinh viên làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2)
Ngày đăng: 10/03/2022 11:00:11 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 807    Phản hồi: 0
Kế hoạch cho SV làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2) ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, 2020-2021 Đợt 1 (Lần 2) và HK1, năm học 2021-2022 Đợt 1 (K14, 15)(SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 16/02/2022 10:20:31 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 3.900    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, 2020-2021 Đợt 1 (Lần 2) và HK1, năm học 2021-2022 Đ1 (K14, 15)(SBD-Phòng thi) ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13, Kcũ) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 01/01/2022 7:51:30 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.151    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13, Kcũ) (SBD-Phòng thi) ...


Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 2
Ngày đăng: 30/10/2021 9:59:15 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 6.134    Phản hồi: 0
Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 2 ...


Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 1
Ngày đăng: 19/10/2021 8:09:49 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.747    Phản hồi: 0
Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 1 ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/04/2021 3:02:18 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 5.396    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2020-2021 Lần 2
Ngày đăng: 02/03/2021 4:15:01 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.924    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2020-2021 Lần 2 ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/01/2021 4:34:31 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 7.598    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang