Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ


Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 28/06/2022 3:51:46 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.125    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc MH HK2, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15)
Ngày đăng: 17/06/2022 8:21:44 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.625    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc MH HK2, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K14) & HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15) LẦN 2
Ngày đăng: 31/05/2022 9:31:01 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.082    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K14) & HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15) LẦN 2 ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 06/05/2022 7:22:45 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 234    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)
Ngày đăng: 22/04/2022 8:35:18 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 3.179    Phản hồi: 0
Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)
Ngày đăng: 12/04/2022 8:27:22 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.415    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2) ...


Kế hoạch cho Sinh viên làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2)
Ngày đăng: 10/03/2022 11:00:11 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 807    Phản hồi: 0
Kế hoạch cho SV làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 đợt 1 (K14, 15)
Ngày đăng: 02/03/2022 2:09:37 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 325    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 đợt 1 (K14, 15) ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, 2020-2021 Đợt 1 (Lần 2) và HK1, năm học 2021-2022 Đợt 1 (K14, 15)(SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 16/02/2022 10:20:31 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 3.900    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, 2020-2021 Đợt 1 (Lần 2) và HK1, năm học 2021-2022 Đ1 (K14, 15)(SBD-Phòng thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (LẦN 2) (đối với SV thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15)
Ngày đăng: 20/01/2022 3:49:51 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.559    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (lần 2) (đối với sv thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15) ...
Tổng số: 25 Trang : / 3 trang