Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (LẦN 2) (đối với SV thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15)
Ngày đăng: 20/01/2022 3:49:51 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 851    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (lần 2) (đối với sv thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 (đợt 1)"
Ngày đăng: 10/01/2022 1:31:50 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 180    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 năm học 2021-2022 (đợt 1)" ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13, Kcũ) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 01/01/2022 7:51:30 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.631    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13, Kcũ) (SBD-Phòng thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13 và Kcũ)
Ngày đăng: 28/12/2021 2:18:26 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.293    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021"
Ngày đăng: 16/11/2021 4:04:42 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 754    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021" ...


Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 2
Ngày đăng: 30/10/2021 9:59:15 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 5.870    Phản hồi: 0
Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 2 ...


Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 1
Ngày đăng: 19/10/2021 8:09:49 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.502    Phản hồi: 0
Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 1 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2020-2021 - đợt 1 (Lần 1) "
Ngày đăng: 14/05/2021 8:17:54 SA      Tác giả: Lê Thanh Hà
Lượt xem: 259    Phản hồi: 0
HÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2020-2021 - đợt 1 (Lần 1) ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/04/2021 3:02:18 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 5.122    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1
Ngày đăng: 15/04/2021 9:49:20 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 2.400    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 đợt 1 ...
Tổng số: 16 Trang : / 2 trang