Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2021-2022
Ngày đăng: 30/08/2021 11:17:42 SA      Tác giả: Hoàng Lê
Lượt xem: 299    Phản hồi: 0
Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2021-2022 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2020-2021 - đợt 1 (Lần 1) "
Ngày đăng: 14/05/2021 8:17:54 SA      Tác giả: Lê Thanh Hà
Lượt xem: 142    Phản hồi: 0
HÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2020-2021 - đợt 1 (Lần 1) ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/04/2021 3:02:18 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.740    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1
Ngày đăng: 15/04/2021 9:49:20 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 2.250    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 đợt 1 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2020-2021 Lần 2
Ngày đăng: 02/03/2021 4:15:01 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.530    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2020-2021 Lần 2 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK1 năm học 2020-2021 "
Ngày đăng: 04/02/2021 1:04:51 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 519    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK1 năm học 2020-2021 ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/01/2021 4:34:31 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 7.246    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 28/12/2020 10:42:18 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.318    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 28/12/2020 10:41:33 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 509    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 "
Ngày đăng: 28/12/2020 10:40:04 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 335    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 ...
Tổng số: 12 Trang : / 2 trang