Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2022-2023, Đợt 2
Ngày đăng: 05/06/2023 8:43:05 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 640    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2022-2023, Đợt 2 ...


DS thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 1 - Lần 2 (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 15/05/2023 3:15:42 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 543    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 1 - Lần 2 (SBD-Phong thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2022-2023, Đợt 1 Lần 2
Ngày đăng: 12/05/2023 2:31:30 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 680    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2022-2023, Đợt 1 Lần 2 ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 17/04/2023 11:51:35 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 179    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


DS thi KTHP HK2, 2022-2023 Đợt 1 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 04/04/2023 2:54:46 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 2.471    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK2, 2022-2023 Đợt 1 (SBD-Phòng thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2022-2023, Đợt 1
Ngày đăng: 23/03/2023 11:28:55 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 1.465    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2022-2023, Đợt 1 ...


DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) Lần 2 (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 08/02/2023 9:28:41 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 754    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) Lần 2 (SBD-Phong thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) Lần 2
Ngày đăng: 07/02/2023 10:32:24 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 724    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2022-2023, ĐỢT 1 (K14, K16) & ĐỢT 2 (K15) Lần 2 ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 13/01/2023 9:52:03 SA      Tác giả: Linh
Lượt xem: 324    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) (SBD-Phong thi)
Ngày đăng: 27/12/2022 4:29:18 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 3.296    Phản hồi: 0
DS thi KTHP HK1 2022-2023, D1 (K14, K16) & D2 (K15) (SBD-Phong thi) ...
Tổng số: 48 Trang : / 5 trang