Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Tuyển sinh


Tuyển sinh


Thông báo tuyển sinh liên thông lên Đại học
Ngày đăng: 28/04/2022 10:13:52 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.221    Phản hồi: 0
Liên thông Cao đẳng lên Đại học ...


Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2022
Ngày đăng: 16/03/2022 4:41:45 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.111    Phản hồi: 0
Trường Cao đẳng Thương mại - Trường công lập, thuộc Bộ Công Thương,tuyển sinh hệ chính quy (bậc cao đẳng, trung cấp) năm 2022 như sau ...


Thông báo mở lớp thi lấy bằng lái mô tô
Ngày đăng: 16/03/2022 4:34:36 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 351    Phản hồi: 0
Bán và nhận hồ sơ đến ngày 01/04/2022 tại Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng tầng 2 khu nhà hành chính ...


Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng
Ngày đăng: 01/03/2022 4:20:52 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.604    Phản hồi: 0
Học phí ưu đãi dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại đăng ký học ...


KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM 2021
Ngày đăng: 16/09/2021 9:32:41 SA      Tác giả: Tuyển sinh
Lượt xem: 3.015    Phản hồi: 0
Điểm trúng tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh năm 2021 là 10,0 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực) ...


Nên học trường Cao đẳng nào ở Đà Nẵng?
Ngày đăng: 01/09/2021 9:35:48 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.293    Phản hồi: 0
Nên học trường Cao đẳng nào ở Đà Nẵng? ...


Kết quả trúng tuyển Cao đẳng chính quy - Đợt 1, năm 2021
Ngày đăng: 30/08/2021 8:01:04 SA      Tác giả: Tuyển sinh
Lượt xem: 4.386    Phản hồi: 0
Điểm trúng tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh năm 2021 là 10,0 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực) ...


[Infographic]Hướng dẫn nhập học online vào Trường Cao đẳng Thương mại năm 2021
Ngày đăng: 26/08/2021 4:30:39 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 14.957    Phản hồi: 0
Hướng dẫn nhập học online vào Trường Cao đẳng Thương mại năm 2021 ...


Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2021
Ngày đăng: 01/04/2021 11:21:53 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.472    Phản hồi: 0
Trường Cao đẳng Thương mại - Trường công lập, thuộc Bộ Công Thương,tuyển sinh hệ chính quy (bậc cao đẳng, trung cấp) năm 2021 như sau ...


KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020 - ĐỢT 2
Ngày đăng: 08/10/2020 4:42:19 CH      Tác giả: Tuyển sinh
Lượt xem: 2.725    Phản hồi: 0
Điểm trúng tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh năm 2020 là 10,0 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực) ...
Tổng số: 73 Trang : / 8 trang