Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 04 từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022


Lịch công tác tuần 04 từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022


                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 04
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

24/01

S

8h00

- Nghe thời sự trong nước và quốc tế

- Gặp mặt cuối năm 2021

Toàn thể viên chức nhà trường

Phòng TCHC

Họp trực tuyến

10h00

Xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức xin nghỉ việc

Theo QĐ số 04/QĐ-CĐTM ngày 04/01/2022

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

25/01

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Quản trị quan hệ khách hàng, Kế toán công nợ và vốn chủ sở hữu

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

26/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

27/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

28/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy 29/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú:
- Giảng viên nghỉ Tết từ ngày 24/01/2022 đến ngày 13/02/2022 (Tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng ÂL)

- Viên chức hành chính nghỉ Tết từ ngày 29/01/2022 đến ngày 06/02/2022 (Tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 06 tháng Giêng AL)

- Gặp mặt cuối năm lúc 8h00 ngày 24/01/2022

- CBVC trực Tết theo lịch riêng.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.