Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 54 từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022


Lịch công tác tuần 54 từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022


                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 54
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

27/12

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 về việc Bổ nhiệm lại CBQL đợt 1 năm 2022

Tập thể lãnh đạo

Phòng TCHC

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

28/12

S

7h30

Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ tổ chức đánh giá xếp loại Đảng viên tổ chức cơ sở Đảng năm 2021

BCH Đảng bộ & Khách mời

BTV Đảng ủy

Phòng họp

 

9h30

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

14h30

Họp HĐ kiểm kê tài sản 6 tháng cuối năm

Theo QĐ 578 ngày 27/12/2921

Phòng TCKT

Phòng họp

Thứ tư

29/12

S

8h00

Họp HĐ Trường phiên thứ năm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành viên HĐ trường

Chủ tịch HĐ trường

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

30/12

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Luật kinh tế, Tổ chức hoạt náo

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

8h30

Họp phát triển chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội

Thầy Vũ; Thầy Sơn; TP.KHCN; Trưởng các khoa, trưởng bộ môn thuộc khoa

Trung tâm ĐTBD

Phòng họp

C

14h00

Thông qua Hội đồng liên môn cấp Trường: 

 - Cô Việt Châu, môn: Nghệ thuật cắm hoa

Theo Quyết định Hội đồng

P.Đào tạo

A206

T

19h30

Sinh hoạt Cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Hội đồng cố vấn học tập; Tất cả CVHT các lớp khóa 13, 14, 15.

Thường trực HĐCVHT

Trực tuyến

Thứ sáu

31/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

01/01

S

 

Nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022)

 

 

 

C

 

 

 

 

Ghi chú: Trung đội tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu thời điểm Tết dương lịch và trực Bảo vệ (theo lịch trực riêng).
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.