Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 49 từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021


Lịch công tác tuần 49 từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021


                      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 49
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

22/11

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

23/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

24/11

S

8h00

Họp HĐTS năm 2022 - phiên thứ nhất

Theo QĐ thành lập HĐTS năm 2022

Thường trực HĐTS

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

25/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

26/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

27/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.