Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 47 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021


Lịch công tác tuần 47 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021


                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 47
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

08/11

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/11

S

9h00

Thống nhất rút kinh nghiệm tổ chức giảng dạy trực tuyến đối với các khóa (trong tình hình hiện nay)

Đại diện BGH, Trưởng/phó (P.Đào tạo; TTKTĐBCL; các Khoa) và toàn thể GV

Phòng Đào tạo

Trực tuyến

C

14h00

Thống nhất giao nhiệm vụ triển khai NVTT năm học 2021 - 2022

Tập thể lãnh đạo và Trưởng P.TCHC

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ tư

10/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

12/11

S

8h00

Tiếp thu góp ý NVTT số 2, số 6, số 8 năm học 2020 - 2021

Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng, phó các đơn vị đoàn thể thuộc trường; Trưởng, phó bộ môn thuộc khoa

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

C

15h30

Giám sát chuyên đề chi bộ TCTCQT & và đồng chí Chi ủy viên theo QĐ 34 QĐ/ĐU

Chi ủy TCTCQT & Tổ giám sát

Chi ủy TCTCQT

Phòng họp

Thứ bảy

13/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.