Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 46 từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/10/2021


Lịch công tác tuần 46 từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/10/2021


                       BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 45
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

01/11

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 11/2021

BCH Đảng bộ & khách mời

TV Đảng ủy

Phòng họp

Thứ ba

02/11

S

8h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 11/2021

BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Quán triệt Thông báo số 449 về bổ sung nhân sự bộ môn thuộc các Khoa QTKD

BGH; TP.TCHC & Toàn thể CBVC Khoa QTKD

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

15h00

Quán triệt Thông báo số 449 về bổ sung nhân sự bộ môn thuộc các Khoa TMDL

BGH; TP.TCHC & Toàn thể CBVC Khoa TMDL

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

16h00

Quán triệt Thông báo số 449 về bổ sung nhân sự bộ môn thuộc các Khoa KTTC

BGH; TP.TCHC & Toàn thể CBVC Khoa KTTC

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

Thứ tư

03/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

04/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

05/11

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thi đua khối các Trường Cao Đẳng công lập TP.Đà Nẵng

Đại diện BGH, Chủ tịch CĐCS, TP.TCHC

Phòng TCHC

Họp trực tuyến

Thứ bảy

06/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.