Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 45 từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021


Lịch công tác tuần 45 từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021


                      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 45
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

25/10

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

26/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

27/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

28/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

29/10

S

8h00

Giao kế hoạch làm việc giảng viên 2021 - 2022 và rút kinh nghiệm tuyển sinh năm 2021

BGH, Trưởng các đơn vị & đoàn thể

Phòng Đào tạo, TTHĐTS

Phòng họp

C

14h00

Làm việc với đoàn Giám sát Quận ủy Thanh Khê

Tập thể lãnh đạo, BCH Đảng bộ

Tập thể lãnh đạo

Phòng họp

Thứ bảy

30/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.