Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 43 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021


Lịch công tác tuần 43 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021


                    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 43
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

11/10

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Trực tuyến

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Trực tuyến

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Trực tuyến

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Trực tuyến

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Luật kinh tế, Luật áp dụng trong kinh doanh XNK; Họp thẩm định BG Chính trị

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ ba

12/10

S

8h30

Giao ban ĐTN quý IV/2021

BCH Đoàn trường, mời Thầy Trường dự

BTV Đoàn trường

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Mô hình và hoạch định Logistics, Nghiệp vụ chứng từ và thanh khoản hồ sơ, Nghiệp vụ bếp, Quản trị chế biến món ăn

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ tư

13/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kế toán DN nhỏ và vừa, Luật kế toán và chuẩn mực kế toán VN

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ năm

14/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Quản trị bán lẻ, Thương phẩm học hàng hóa, Thiết kế sản phẩm DL, Xúc tiến thương mại

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ sáu

15/10

S

8h00

Kiện toàn nhân sự các bộ môn nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội (lần 2)

Tập thể lãnh đạo; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

P.TC-HC

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Quảng cáo và khuyến mãi, Quảng cáo và khuyến mãi trong KDDL, Quản trị kênh phân phối, Thiết lập và phát triển hệ thống phân phối

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

 

14h00

Tổng kết NVTT năm học 2020 - 2021

BGH; Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường; Trưởng phó các BM thuộc khoa; Bí thư ĐTN

P.TC-HC

Trực tuyến
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.