Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 42 từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021


Lịch công tác tuần 42 từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021


                         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 42
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

04/10

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Trực tuyến

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Trực tuyến

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Trực tuyến

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Trực tuyến

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kinh tế thương mại, Kinh tế doanh nghiệp thương mại, Đàm phán kinh doanh

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

15h30

Giao ban công tác Công đoàn quý 4/2021

BCH Công đoàn cơ sở, mời Trưởng ban Thanh tra nhân dân dự

BTV CĐCS

Trực tuyến

Thứ ba

05/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Phân tích hoạt động KD, Phân tích tài chính DN, Phân tích và định giá CK

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ tư

06/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Marketing dịch vụ, Nghiên cứu marketing, Quản trị giá

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ năm

07/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Content marketing, Marketing bán lẻ, Quản trị quan hệ khách hàng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ sáu

08/10

S

8h00

Trao đổi về phát triển đội ngũ giảng viên các bộ môn

Tập thể lãnh đạo; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

P.TC-HC

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ bán sản phẩm DL, Tổ chức sự kiện, Tổ chức sự kiện trong kinh doanh DL

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.