Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Văn bản Nhà trường ban hành » Công tác HSSV » 198/QĐ-CĐTM


Số hiệu: 198/QĐ-CĐTM
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng Thương mại
Ngày ban hành: 29/05/2018
Ngày hiệu lực: 29/05/2018
Người ký: TS. Đinh Văn Tuyên
Trích yếu / Tóm tắt: Quy chế Công tác học sinh, sinh viênTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
QD-198-CDTM-QuycheHSSV.doc