Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Văn bản Nhà trường ban hành » Công tác HSSV » 481/QĐ-CĐTM


Số hiệu: 481/QĐ-CĐTM
Loại văn bản: Quy định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng Thương mại
Ngày ban hành: 21/08/2018
Ngày hiệu lực: 21/08/2018
Người ký: TS. Đinh Văn Tuyên
Trích yếu / Tóm tắt: Quy định chế độ chính sách trong HSSV hệ chính quyTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
QD-481-CDTM-ChedochinhsachHSSV.doc