Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ KH-KT&BD và TC-TC-QT tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022


Chi bộ KH-KT&BD và TC-TC-QT tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
03 Tháng Giêng 2020 - Truyền thông
Lượt xem: 2.200     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Tiếp nối thành công của các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại, chiều 03/1, Chi bộ Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra như: 100% CBVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 02 CBVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có ít nhất 2/4 đơn vị đạt danh hiệu danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”…

Đại hội biểu quyết thông qua phướng hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại phát biểu chỉ đạo 

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Đặng Xuân Trường - Bí thư
-
Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư
-
Đồng chí Đặng Thị Tường Vy - Chi ủy viên


*Chiều 03-01, Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022. Về tham dự đại hội có đồng chí Đinh Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong Chi bộ.

Tại đại hội, Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 nổi bật như: 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; ít nhất một đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị phải thực hiện tốt vai trò là đầu tàu trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời đồng chí Đinh Văn Tuyên cũng có những ý kiến chỉ đạo sát sao giúp Chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội biểu quyết thông qua phướng hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Đinh Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại phát biểu chỉ đạo 

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Công - Bí thư Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022
tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đồng chí Võ Thi - Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Công - Bí thư
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư
- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Yên - Chi ủy viên